Här är fusken till Zool II:

På huvud menyn tryck ESCAPE för att komma
till
konfiguerings menyn. Sen skriv
PHONEBOOK och tryck ESCAPE igen.
Nu medans du spelar tryck följande:
0 = Nästa bana
3 = Bonus bana
CTRL = Hoppa högre

 

Tillbaka