Wingcommander 4

Starta spelet med WC4 -chicken sträng för att aktivera fusken.

Kod Beskrivning

CTRL-W Förstör skeppen du har låst i siktet
ALT-CTRL-W Förstör alla fiende skeppen

Starta spelet med strängen WC4 -chicken 4 xx
Men istället för xx ska du skriva in en bana så börjar du där.

 

Tillbaka