Här är fusken till Ultima VIII-Pagan:

Använd en hex editor. Editera din AVATAR.DAT fil och finn
offset 42 & 43. Ändra 00 00 till 01 01.
Spara filen och kör spelet. Tryck nu antingen F7 eller CTRL+1
för fusk meny.

 

Tillbaka