Ultima 6

Tala med Lolo och säg att SPAM 3 gånger. Säg sedan HUMBUG och en hemlig meny kommer fram.

 

Tillbaka