Här är fusken till UFO : Enemy Unknown:

Tryck Ctrl-C under ett uppdrag. Då avslutar du ditt uppdrag
med samma resultat som det förra.

 

Tillbaka